ABOUT US

The Herberg employs 29 members of staff. The Management team consists of the principal, three social workers, bookkeeper/promotions manager and a senior child care worker.

The Herberg Children’s Home was started during the flu epidemic of 1918. these orphans were cared for in an ordinary home. This home was replaced by The Herberg Children’s Home and was housed in the Old Herberg, currently a block of flats. The new buildings were first occupied during 1980.

We currently have 122 boys and girls who are accommodated in 7 housing units. Fourteen children between the ages of 6 to 18 are cared for in the units for children that are of school going age. The pre-school section accommodates the babies and little ones from birth until they are about six years old.

HERBERG KINDERHUIS 100ste bestaansjaar: 1919 – 2019

2 Maart 2019 Kermis te Herberg Kinderhuis.


Bring die hele gesin, familie en vriende vir ‘n heerlike daggie met baie lekker tuisgemaakte produkte en vermaak vir die kleinspan.

3 Maart 2019 Dankdiens om 9h30 te NG Kerk Robertson Oos, Van Zyl Straat, Robertson.


Kom sê saam met ons dankie vir 100 jaar van Genade!! Prediker: Ds Johan Dorfling, Voorsitter van die Beheerraad. Ons tema is “Saam bou ons lewens” aan die hand van ons teks wat ons as fondasie gebruik: “As dit nie die Here self is wat die huis bou nie, sal almal wat daaraan bou verniet werk. Al die laat-aand-werkery en vroeg-op-stanery is onnodig, want God gee rus aan die wat hy lief het. Kinders is geskenke van God. Hy gee hulle vir ons as ‘n beloning. Ps 121. Kom deel in getuienisse, lofdanse en lof en aanbiddingsliedere wat ons Vader sal verheerlik.

29 November 2019 Straatete te Van Zyl Straat, Robertson.
Vir meer inligting en besprekings, kontak Petro Uren vir meer inligting en besprekings petro@herberg.co.za

A program of Badisa. A joint ministry of the DR Church (Western and Southern Cape) and URCSA ( Cape ).
A Registered Non-Profit seeking Organization (Registration Number: 011-891)